An IndieWeb engine for a self-hostable website. https://koype.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
jackyalcine 19597f46c2 fix(everything): Improve feed support. 1 tydzień temu
..
controllers fix(everything): Improve feed support. 1 tydzień temu
plug feat(theming): Add more improvements for simplest. 8 miesięcy temu
static fix(theme/default): Fix asset compilation. 5 miesięcy temu
templates Update project a bit. 2 miesięcy temu
views fix(everything): Improve feed support. 1 tydzień temu
authentication_helpers.ex feat(micropub): Add logic for '?q=contact'. 2 miesięcy temu
endpoint.ex feat(theming): Add more improvements for simplest. 8 miesięcy temu
gettext.ex chore(webmention): Normalize input and presentation. 1 rok temu
router.ex feat(hfeed): Add basis. 3 miesięcy temu