An IndieWeb engine for a self-hostable website. https://koype.net/
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.

31 rinda
624B

 1. FROM elixir:1.7-alpine
 2. LABEL maintainer Jacky Alcine <yo@jacky.wtf>
 3. ARG MIX_ENV=prod
 4. ENV MIX_ENV=${MIX_ENV:-prod} \
 5. TZ=Etc/UTC \
 6. REPLACE_OS_VARS=true
 7. COPY docker/rootfs/ /
 8. WORKDIR /opt/koype
 9. RUN mkdir -p /opt/koype/docker/scripts
 10. COPY docker/rootfs /
 11. COPY docker/scripts docker/scripts
 12. RUN sh /opt/koype/docker/scripts/prepare.sh
 13. VOLUME /opt/koype/priv/repo/db
 14. COPY package* ./
 15. COPY mix* ./
 16. RUN sh /opt/koype/docker/scripts/build.sh
 17. COPY . /opt/koype/
 18. RUN sh /opt/koype/docker/scripts/build-post.sh
 19. RUN sh /opt/koype/docker/scripts/cleanup.sh
 20. SHELL ["/bin/bash"]
 21. CMD ["/opt/koype/docker/scripts/entrypoint.sh"]