An IndieWeb engine for a self-hostable website. https://koype.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

30 wiersze
368B

 1. *.log
 2. .directory
 3. .elixir_ls
 4. .env
 5. .envrc
 6. .sobelow
 7. *.ez
 8. config/*.secret.exs
 9. deps*
 10. _build*
 11. cover/
 12. erl_crash.dump
 13. node_modules
 14. priv/mnesia/*
 15. priv/repo/db/
 16. priv/static/assets/*
 17. priv/static/doc/
 18. test/snapshots/*.png
 19. tmp/docker/
 20. priv/themes/bonded-*
 21. priv/static/*
 22. /.sass-cache/
 23. .sass-cache
 24. *.map
 25. dist
 26. tmp
 27. priv/themes/bonded-simplest
 28. priv/static/swagger.json
 29. test/results.xml