Procházet zdrojové kódy

test(ci): Add Coveralls comand + token.

tags/v0.1.0^2
jackyalcine před 5 měsíci
rodič
revize
0fb7afecef
Podepsáno: me <yo@jacky.wtf> ID GPG klíče: 537A4F904B15268D
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 0 odebrání
  1. +1
    -0
      .drone.yml

+ 1
- 0
.drone.yml Zobrazit soubor

@@ -30,6 +30,7 @@ steps:
image: elixir:1.7.4-alpine
commands:
- sh scripts/run-ci.sh
- mix coveralls.drone
environment:
DOC: 1
CANONICAL_URL: http://localhost:5001


Načítá se…
Zrušit
Uložit